CF国服凉音卡BUG不掉血助手2.1

901b1593680035.png

小号娱乐然后记得开影子系统

频道列表打开软件初始化  

高手营玩卡BUG稳定      

野战房不要太奔放        

多人举报容易小黑屋      

ESC键自动关闭空格飞天        

数字键是小键盘的数字        

不玩的时候END安全退出

部分功能不可以使用,切记 不掉血没问题


转载声明:本文为QQ巴士网的原创文章,转载请注明原文地址,谢谢合作

发表评论: